FÓGRA

Ba cheart do gach Eagraíocht Ghaeilge atá ag cur Tuarascáil Bhliantúil/Tuairisceán Bliantúil isteach tar éis a cláraithe tosaigh an scarbhileog thíos a chomhlánú agus í a sheoladh (i dteannta cóipeanna de na doiciméid ábhartha go léir) chuig info@charitiesregulator.ie.  Clóscríobh “Eagraíocht Ghaeilge – Cur isteach na Tuarascála Bliantúla” i Líne Ábhair do ríomhphoist.

Gaeilge - Tuarascáil Bhliantúil / Tuairisceán Bliantúil

 

Gníomhaireacht náisiúnta reachtúil rialála is ea an Rialtóir Carthanas d’eagraíochtaí carthanúla. Bunaíodh an rialtóir an 16 Deireadh Fómhair 2014 faoin Acht Carthanas 2009. Gníomhaireacht neamhspleách atá ann a oibríonn faoi choimirce na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Faoin Acht Carthanas 2009 ceanglaítear ar gach eagraíocht charthanúil a oibríonn in Éirinn a bheith cláraithe leis an Rialtóir Carthanas.
 

Carthanais CHY

Meastar gach eagraíocht charthanúil ag a raibh díolúine chánach carthanais (uimhir CHY) ó na coimisinéirí ioncaim an 16 Deireadh Fómhair, 2014, nó roimhe sin, a bheith ina carthanas cláraithe de réir an Achta Carthanas 2009. Má bhí uimhir CHY ag d’eagraíocht an 16 Deireadh Fómhair, 2014, nó roimhe sin beidh do charthanas curtha ar chlár poiblí carthanas cheana, ach éilítear ort fós faisnéis áirithe a bhaineann le d’eagraíocht a chomhlánú agus tuarascáil bhliantúil a dhéanamh chomh maith. 

Má bhí díolúine chánach carthanais ag do charthanas ó na Coimisinéirí Ioncaim roimh an 16 Deireadh Fómhair, 2014 cliceáil anseo le do thoil chun d’fhaisnéis agus do chéad tuarascáil bhliantúil a chomhlánú.

 

Carthanais gan CHY agus Carthanais Úra

Ceanglaítear ar eagraíocht charthanúil ar bith a bhí ann roimh an 16 Deireadh Fómhair, 2014 agus nach raibh díolúine chánach carthanais (uimhir CHY) acu ó na Coimisinéirí Ioncaim iarratas a dhéanamh ar chlárú leis an Rialtóir Carthanas. Ceanglaítear ar eagraíocht úr ar bith a bunaíodh an 16 Deireadh Fómhair, 2014, nó ina dhiaidh sin iarratas a dhéanamh ar chlárú leis an Rialtóir Carthanas. 

Má bunaíodh d’eagraíocht an 16 Deireadh Fómhair, 2014, nó ina dhiaidh sin, nó má bunaíodh í roimh an 16 Deireadh Fómhair, 2014 agus nach raibh díolúine chánach carthanais (uimhir CHY) aici ó na Coimisinéirí Ioncaim agus más mian leat iarratas a dhéanamh ar chlárú leis an Rialtóir Carthanas cliceáil anseo le do thoil.

 

Má theastaíonn uait gné ar bith den phróiseas clárúcháin a shoiléiriú is féidir leat fiosrú a chur isteach tríd na nasc seo a leanúint.